Vykdomi ir įvykdyti projektai

Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas kaip partneris  dalyvauja  Erasmus+ projekte (RE:2016-1-FR01-KA203-024155). Projekto trukmė: : 01/09/2016 – 31/08/2019

EVAL-IC projekto tikslas – tarpkalbinio supratimo(inercomprehension)  kompetencijų vertinimas kalbos recepcijos ir produkcijos  gebėjimų srityje daugiaraštingumo kontekste.  Tarpkalbinis supratimas yra inovatyvus būdas daugiaraštingumo ir tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijoms ugdyti ir remiasi šiuolaikinės Europos kalbine bei kultūrine įvairove. Nors kalbų didaktikos specialistams šis metodas žinomas jau nuo devinto praeito amžiaus dešimtmečio,  praktiniam jo taikymui trūko deskriptorių ir tarptautiniu mastu pripažįstamų vertinimo įrankių. Plačiau >>>

Gruzijos ambasadorės Lietuvoje J. E. P. Khatunos Salukvadzės iniciatyva, bendradarbiaujant su Ivane Javakhishvili Tbilisio Valstybiniu universitetu Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institute   2014 m. pradėtas įgyvendinti gruzinų kalbos mokymo projektas. Plačiau apie projektą skaitykite >>>

 

Vilniaus Universitetu Užsienio kalbų institutas įgyvendino Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmoniškųjų išteklių plėtros veikslų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  VPI-2,2-ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovacinių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektą „Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese (IDKM)“  projekto (SFMIS numeris)  Nr. VP1-2. 2-ŠMM-05-K-02-011

Užsienio kalbų kursų aprašai

Anglų kalba A2 (dėst.D.Straižytė)

Anglų kalba A2-B1 (dėst.D.Pinkevičienė)

Anglų kalba B1-B2 (dėst.L.Kazanavičiūtė)

Anglų kalba B2 (dėst.I.Rozgienė)

Prancūzų kalba A1-B1

dėst.R.Tamošaitienė I ciklas

dėst.R.Tamošaitienė II ciklas

dėst.R.Tamošaitienė III ciklas

dėst.R.Tamošaitienė IV ciklas

dėst.R.Tamošaitienė V ciklas

Vokiečių kalba B1-B2 (dėst.D.Jarmalavičius)

IDKM didaktikos principai_prancūzų kalba_dėst. S. Kosova

IDKM_Vertinimas_dėst. Z. Mažuolienė

IDKM_didaktikos_principai_dėst.I. Rozgienė

IDKM_didaktikos_principai_dėst. R.Valiukienė

IDKM_didaktikos principai_dėst. L. Zavadskienė

IDKM didaktikos principai_vokiečių kalba_dr. V. Pukevičiūtė 1 ciklo medžiaga

IDKM didaktikos principai_vokiečių kalba_dr. V. Pukevičiūtė 2 ciklo medžiaga

IDKM didaktikos principai_vokiečių kalba_dr. V. Pukevičiūtė 3 ciklo medžiaga

IDKM didaktikos principai_vokiečių kalba_dr. V. Pukevičiūtė 4 ciklo medžiaga

IDKM didaktikos principai_vokiečių kalba_dr. V. Pukevičiūtė 5 ciklo medžiaga

Pavyzdinių integruotų pamokų planų aplankas

IDKM projekto pristatymas

IDKM Mokytojų švietimo metmenys

Projekto aprašas

IDKM programa

Programa

2010 m. liepos 4-17 d. Erasmus intensyvi programa
“Modernisation of Europe by Innovating Teacher Training (Practical Approach)” MEITT.
Programos koordinatorė:  Loreta Chodzkienė
Plačiau apie programą: http://www.meitt.uki.vu.lt

„Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“
Projektą finansavo Europos Sąjunga ir Vilniaus universitetas, Lietuvos respublika.
BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, vykdoma pagal paramos sutartį nr. ESF/2004/2.4.0-03-314/BPD-83/ParS-12500-547.
Projekto koordinatorė doc. dr. Z. Mažuolienė, el.paštas:

Socrates / Lingua 1 projektą
“OPEN TO EVERY CITIZEN” „KALBA – VISIEMS“
117083-cp-1-2004-1-LT-LINGUA-L1
Laikotarpis: 2004-2007
Projekto koordinatorė: Loreta Chodzkienė
Plačiau apie projektą: http://www.opentoeverycitizen.uki.vu.lt/intro.htm

Užsienio kalbų institutas kaip partneriai dalyvavo:

IMG 9470 2 copy

Švietimo bendruomenių asociacijų projekte ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“

Užsienio kalbų instituto dėstytojai doc. dr. Dalia Bukauskaitė, doc. dr. Aušra Janulienė, doc. dr. Roma Kriaučiūnienė, lekt. Rasa Tamošaitienė, lekt. Loreta Zavadskienė dalyvavo Lietuvos Kalbų pedagogų asociacijos vykdytame ir koordinuotame švietimo bendruomenių asociacijų projekto ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“ veikloje.

Projekto tikslas - apibendrinti ir paskleisti  gerąją talentingų pedagogų kalbininkų patirtį, pasirenkant kalboms mokyti/s skirtus vadovėlius ir juos pritaikant darbui su skirtingų gebėjimų mokiniais/ studentais, vadovėlius derinant su kitomis mokymo priemonėmis, IT ir kt. Taip pat siekiama parengti kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių vertinimo kriterijus, kurie ateityje galėtų būti taikomi pasirenkant vadovėlius Lietuvos švietimo įstaigose, akcentuojant ne tik jų dalykinę kokybę, bet ir padagoginius bei psichologinius aspektus, kurie yra ypač svarbūs tautinėje mokykloje.

Plačiau apie projektą skaitykite:

http://www.lkpa.vdu.lt/projektai/

Mokymosi visą gyvenimą programos projektas

MIG-KOMM-EU –daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai

Tarptautinis „Lifelong Learning Programme“ projektas „MIG-KOM-EU – Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa“ (MIG-KOMM-EU – daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai) (504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP).

Trukmė: 2009-2011.

Projektą koordinavo: Tarpkultūrinės komunikacijos institutas Vokietijoje. (Institut für interkulturelle Kommunikation e.V., in Bayern, Berlin und Thüringen)

Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje: doc. dr. Dalia Bukauskaitė

 

Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus projektas
EMETT – Europos magistro laipsnis – Europos mokytojui
Nr. 2007-2577/001-001

Projektą koordinuojanti institucija: Venecijos Ca’ Foscari universitetas
Projekto trukmė: 2007 m. spalio 1 d. – 2009 m. rugsėjo 30 d.

 

Leonardo da Vinči programos (Europos programos profesiniam mokymui) projekte
EIT- E-mokymosi modulis – anglų kalba informacinių technologijų specialistams
LT/06/B/F/LA-171001

Projekto trukmė: 2006 m. spalio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d.

 

Socrates / Lingua 2 projekte
QUALITÄTSMANAGEMENT DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS
AN DER HOCHSHULE IM EUROPÄISCHEN DISKURS

110446-CP-1-2003-1-LV-LINGUA-L2
Laikotarpis: 2003-2006

 

Leonardo da Vinci projekte
“CURRICULUM INNOVATION:
TEACHING LEGAL ENGLISH UNDER LIFELONG LEARNING CONDITIONS
TEISINĖS ANGLŲ KALBOS PROGRAMOS
ATNAUJINIMAS MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SĄLYGOMIS

LT/04/EX/2/0734
Laikotarpis: 2004-2007

 

Socrates programos projekte
“HIGHER EDUCATION (ERASMUS) – IP”
EDUCATIONAL CONTRIBUTIONS TO SOCIAL (RE)GENERATION:
CREATING AND SUSTAINING OPPORTUNITIES FOR INCLUSION

ŠVIETIMO ĮTAKA SOCIALINEI REGENERACIJAI

 

Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus projektas, Erasmus intensyvioji programa – Educational contributions to building cohesion in European social and institutional life .  Projektą koordinuojanti institucija:  Szent István universitetas, Vengrija. Projekto koordinatorė: Dr. Kiss Csilla Kontaktinis asmuo: Rasa Bačiulienė. Projekto trukmė: 2008–2010

Užsienio kalbų instituto dėstytojai dalyvavo:

Nordplus Horizontal RGB ENLekt. Roma Valiukienė ir lekt. Asta Statkevičienė atstovavo Vilniaus universitetui Nordplus projekte ILTICS (Integrated Language Teaching in the Field of Cross-border  Security), skirtam integruoto kalbų mokymo strategijos sukūrimui užtikrinant valstybės sienos apsaugą.  Projektą koordinavo Estijos Gynybos mokslų akademija, partneriai Vilniaus universitetas ir  Suomijos Sausumos bei jūros sienų apsaugos akademija. Trukmė: 2015 -2016m. Plačiau apie projektą>>>

Doc. dr. L. Chodzkienė dalyvavo Nordplus Horizontal projekte NPHZ-2013/10022 Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries(DELA-NOBA), kurį koordinavo Roskilde Universitetas (Danija). Projekte dalyvavo 21 partneris iš septynių šalių: (Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, ir Švedijos). Trukmė: 2013-2016.

Lekt. L. Zavadskienė Dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ projekte Cooperation and Innovation in Teachers' Associations (CITA), 2014-1-ES01-KA200-003382“, kurį koordinavo APABAL (Associació de Professors d’Anglès de Balears), kiti projekto partneriai: Vengrijos „Tarptautinė anglų kalbos mokytojų asociacija“ IATEFL-HU (International Association of English Teachers-Hungary) ir „Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija“ (LAKMA).Trukmė: 2014 – 2016.

Lekt. Dr. L. Bikelienė dalyvauja moksliniame projekte "Lexico-grammatical variation in advanced learner varieties„ finansuojamas Central Research Development Fund Brėmeno Universitetas, Vokietija.

Doc. dr. Carmen Caro Dugo dalyvavo moksliniame projekte: Ministerio de Economía y Competitividad, España. La literatura española en Europa, 1850-1914. Projekto vadovas: Prof. Ana María Freire López. Atsakinga institucija: Facultad de Filología, Dpto. de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Trukmė: 2014- 2016.

Europos Tarybos ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos koordinuojamame projekte „ELP DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
EUROPOS KALBŲ APLANKO RENGIMAS IR DIEGIMAS

Europos Tarybos kalbų politikos sektoriaus koordinuojamame projekte
RELATING LANGUAGE EXAMINATIONS TO THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES
KALBOS EGZAMINŲ PRILYGINIMAS BENDRŲJŲ EUROPOS KALBŲ METMENŲ LYGIAMS

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos