Studijų pasiekimų vertinimo Apeliacinė komisija

            

    

    1. Doc. dr. Carmen Caro Dugo – pirmininkė

    2. Lekt. Eglė Židonienė

    3. Lekt. Dalia Vasiliauskienė

    4. Stud. Julita Vasiliauskaitė

    5. Stud. Karolina Papreckytė