Studijų pasiekimų vertinimo Apeliacinė komisija

            

    1. Doc. dr. Dalia Bukauskaitė – pirmininkė

    2. Doc. dr. Carmen Caro Dugo – pavaduotoja

    3. Lekt. Eglė Židonienė

    4. Lekt. Dalia Vasiliauskienė

    5. Stud. Julita Vasiliauskaitė

    6. Stud. Karolina Papreckytė