Priėmimo - atestacinė komisija

 

1. Prof. habil. dr. Ligija Kaminskienė (Vilniaus universitetas Filologijos fakultetas)   pirmininkė

2. Prof.dr. Nijolė Burkšaitienė  (M. Romerio universitetas)

3. Doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

4. Prof. dr. Vilmantė Liubinienė (Kauno Technologijos universitetas)

5. Prof. dr. Danguolė Melnikienė (VU Užsienio kalbų institutas)

6. Studentė Karolina Papreckytė (Užsienio kalbų institutas)