Priėmimo - atestacinė komisija

 

1. Prof. habil. dr. Ligija Kaminskienė (Vilniaus universitetas Filologijos fakultetas)   pirmininkė

2. Doc.dr. Dalia Bukauskaitė (VU Užsienio kalbų institutas)

3. Prof.dr. Nijolė Burkšaitienė  (M. Romerio universitetas)

4. Doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

5. Prof. dr. Vilmantė Liubinienė (Kauno Technologijos universitetas)

6. Prof. dr. Danguolė Melnikienė (VU Užsienio kalbų institutas)

7. Studentė Karolina Papreckytė (Užsienio kalbų institutas)