Ginčų nagrinėjimo komisija

 

1. Doc. dr. Viktorija Makarova – pirmininkė

 2. Doc.dr. Lina Bikelienė

 3. Dr. Dalius Jarmalavičius

 4. Stud. Julita Vasiliauskaitė

 5. Stud. Karolina Papreckytė

 6. Stud. Karina Germanovič