Vokiečių kalbos katedra

Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutasUniversiteto g. 5 , LT-01513 Vilnius

Katedros vyresnioji specialistė:

Tel.: +370 5 268 72 75
El. paštas:

Darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis   8.30 – 12.30; 13.00 - 17.00 val. 

Penktadienis 8.30 – 12.30; 13.00 - 16.00 val. 

Vokiečių kalbos katedra savo veiklą pradėjo 1968 m. ir tris dešimtmečius kartu su anglų ir prancūzų kalbų katedromis priklausė Filologijos fakultetui. 1990 m. katedra buvo reorganizuota į tris – Humanitarinių, Socialinių, Gamtos ir tiksliųjų mokslų – vokiečių kalbos katedras, kurios 1999 m. perėjo į naujai įsikūrusį Užsienio kalbų institutą. 2002 m. rugsėjo 1 d. šios katedros buvo sujungtos ir jų pagrindu įkurta dabartinė UKI Vokiečių kalbos katedra.

Svarbiausi katedros tikslai – organizuoti, vykdyti ir koordinuoti vokiečių kalbos mokymą VU studentams studijų programose numatyta tvarka, rengti dėstomų dalykų programas, vykdyti mokslo tiriamąjį ir metodinį darbą, skatinti patirties sklaidą ir bendradarbiavimą su šalies bei užsienio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojais.

Pedagoginė veikla

 • dėstyti dalykinę vokiečių kalbą kaip privalomąjį dalyką VU nuolatinių studijų studentams
 • dėstyti bendrąją arba dalykinę vokiečių kalbą
 • vykdyti UKI nuolatinių bakalauro studijų programas

Mokslinė ir metodinė veikla

 • germanų ir lietuvių kalbų struktūrinių ir funkcinių ypatumų tyrimai
 • tyrimai taikomosios lingvistikos ir lingvodidaktikos srityse (leksikografinė praktika, vokiečių kalbos mokymo metodika, užsienio kalbų didaktika, standartizuotų testų rengimas)
 • vokiečių literatūros ir kultūros tyrinėjimai, jų sąsajos su lietuvių literatūra ir kultūra
 • kalbų mokymas kaip profesinių kompetencijų ugdymo sąlyga

Kita veikla

Katedros dėstytojai rengia studijų programas, verčia iš vokiečių kalbos mokslinę ir grožinę literatūrą, organizuoja seminarus ir konferencijas, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose ir aktyviai tobulina kvalifikaciją įvairiose Lietuvos bei užsienio institucijose.

Tarptautiniai ryšiai ir projektai

Katedra palaiko ryšius su Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų užsienio kalbų katedromis ar centrais bei kitomis institucijomis. Katedros darbuotojai bendradarbiauja su Vilniaus Goethe’s institutu, Valstybės institucijų kalbų centru, DAAD, TestDaF institutu (Hagen), Academija Baltica, su kolegomis iš Johann Wolfgang Goethe Frankfurto prie Maino universiteto, Westfälische Wilhelms Miunsterio universiteto, Södertörns högskola Stokholm, Albert-Ludwigs Freiburgo universiteto.

Dalyvavimas projektuose

 • Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas "Studijų modulių Vokiečių kalba socialinio darbo specialistams ir teisininkams tobulinimas. Tema: Šeimos fenomenas" (LT/03/EX/2/0476). Trukmė: 2003–2004.
 • Socrates/Lingua 2 projektas "Qualitätsmanagement des Fremdsprachenunterrichts an der Hochschule im europäischen Diskurs" (110446-CP-1-2003-1-LV-LINGUA-L2). Trukmė: 2003–2007.
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos projektas "Profesinio tinkamumo testų vertimas į lietuvių kalbą, jų adaptavimas ir standartizavimas Lietuvai". Trukmė: 2006–2007.
 • Europos tarybos kalbų politikos sektoriaus koordinuojamas projektas "Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra". Trukmė: 2006–2008.
 • Vilniaus Goethe’s instituto ir UKI Vokiečių kalbos katedros bendras projektas "Uni diskutiert – auf Deutsch". Trukmė: 2006–2008.
 • Vilniaus Goethe’s instituto ir UKI Vokiečių kalbos katedros bendras projektas "Deutsch in Studium und Wissenschaft – klipp & klar". Trukmė: 2008–2009; 2009–2010; 2010–2011; 2011–2012; 2012–2013.
 • Tarptautinis "Lifelong Learning Programme" projektas "MIG-KOM-EU – Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa" (MIG-KOMM-EU – daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai) (504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP). Trukmė: 2009–2011.
 • Tarptautinis daugiašalis ES projektas „Radio on Air“, koordinuojamas draugijos prie Austrijos švietimo ministerijos „Kultur und Sprache“. Trukmė: 2009–2011.
 • Europos socialinio fondo agentūros ir MMG projektas „Kombinuoto mokymo modulių sistemingam muitinės pareigūnų specialiųjų gebėjimų ugdymui parengimas ir įdiegimas.“ Trukmė: 2010–2012.
 • ES socialinio fondo projektas „Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas (Projekto Nr. VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-004). Trukmė: 2011–2013.
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektas „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“ (Projekto Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-01-002). Trukmė: 2013 m. vasaris – 2013 m. rugsėjis.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos