Užsienio kalbų didaktikos ir tyrimų centras

Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius

Katedros vedėja:
Prof.dr. Roma Kriaučiūnienė

primėmimo valandos ir vieta:

trečiadienis 10:00 -11:00 val. VU UKI adminstracija 

Tel.: +370 5 268 72 68
El. paštas: 

Katedros vyresnioji specialistė:
Edita Petroševičienė

Tel.: +370 5 268 72 64
El. paštas: 

Darbo laikas:

Pirmadienis - ketvirtadienis  8.30 - 12.30; 13.00 - 17.00 val.

Penktadienis  8.30 - 12.30; 13.00 - 16.00 val.

Anglų kalbos katedra savo veiklą pradėjo 1976 m. ir kartu su vokiečių ir prancūzų kalbų katedromis priklausė Filologijos fakultetui. 1990 m. Anglų kalbos katedra buvo reorganizuota į tris – Humanitarinių, Socialinių bei Gamtos ir tiksliųjų mokslų (vėliau pavadinta Fizinių ir biomedicinos mokslų) – anglų kalbos katedras, kurios 1999 m. perėjo į naujai įsikūrusį Užsienio kalbų institutą.

Svarbiausi katedros tikslai – organizuoti, vykdyti ir koordinuoti  anglų kalbos mokymą VU studentams studijų programose numatyta tvarka, rengti dėstomų dalykų programas, vykdyti mokslo tiriamąjį ir metodinį darbą, skatinti patirties sklaidą ir bendradarbiavimą su šalies bei užsienio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojais.

Pedagoginė veikla

 • Dėstyti dalykinę anglų kalbą kaip privalomąjį dalyką VU Chemijos, Fizikos, Gamtos mokslų, Matematikos ir informatikos, Medicinos fakultetų nuolatinių studijų programų studentams.
 • Dėstyti bendrąją arba dalykinę anglų kalbą kaip pasirenkamąjį, laisvąjį arba ne studijų programų (NPD) dalyką.
 • Vykdyti UKI nuolatinių bakalauro ir magistro studijų programas.

 Mokslinė ir metodinė veikla

 • Germanų ir lietuvių kalbų struktūrinių ir funkcinių ypatumų tyrimai bei jų rezultatų integravimas į mokymo procesą bei leksikografinę praktiką.
 • Taikomosios lingvistikos tyrimai (anglų kalbos sociolingvistinės problemos; Europos dimensijos užsienio kalbų mokymo praktikos  kontekste, mokslinio teksto diskurso analizė).
 • Lingvodidaktikos tyrimai (užsienio kalbų didaktika, kalbinių kompetencijų tikrinimas ir vertinimas, integruotas užsienio kalbos mokymas, užsienio kalbų baigiamųjų egzaminų testų kokybės vertinimas, būsimųjų užsienio kalbų mokytojų rengimas, asmens kompetencijų (profesinės, bendrosios, asmeninės, tarpkultūrinės) plėtotės galimybės užsienio kalbų mokymosi proceso metu).
 • Šiuolaikinės anglų ir amerikiečių literatūros ir kultūros tyrinėjimai, jų sąsajos su lietuvių literatūra ir kultūra.

Katedros dėstytojų parengtos metodinės priemonės:

 • Roma Kriaučiūnienė (2011). English for Physicists. Practice file.
 • Leonora Norvilienė(2012). English Medical File.
 • Albina Trečiokaitė (2012). Build up Your Medical Vocabulary.
 • Lina Inčiuraitė (2012). Englishf or Students of Natural Science.
 • Lina Inčiuraitė (2012). English for Students of Biology: an Introduction to Vertebrate World.
 • ·Irena Vankevič. (2013). Reading and speaking for students of geology and meteorology.
 • Laura Giniūnienė (2013). Mathematics and the Arts.
 • Aušrelė Pranculienė (2013). Focus on Listening and Language
 • Loreta Chodzkienė (2014).What Should Every Student Know About Intercultural Communication?
 • Miglė Ginaitytė (2015). Vocabulary Booster and Speaking Taskas for Students of Ecology
 • Roma Kriaučiūnienė (2015). English for IT Students  and Physicists.
 • D. Janavičienė, R. Kriaučiūnienė, S. Poštič (2016). English for Students of Physics.
 • A. Trečiokaitė (2016). Basic Medical Terms.

Kita veikla

Katedros dėstytojai verčia (iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų) mokslinę ir grožinę literatūrą; mokslo tiriamąjį ir metodinį darbą vykdo dalyvaudami ir skaitydami pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei seminaruose Lietuvoje ir užsienyje (Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Turkijoje, Bosnijoje Hercegovinoje, Lenkijoje), publikuodami mokslinius darbus Lietuvos moksliniuose žurnaluose („Kalbotyra“, “Žmogus ir žodis”, „Acta Paedagogica”, „Pedagogika”, „Kalbų studijos“) ir kituose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose. Dėstytojai nuolat tobulina kvalifikaciją LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Britų Tarybos organizuojamuose kursuose ir seminaruose.

Tarptautiniai ryšiai ir projektai

Daugelis katedros dėstytojų yra Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos, LAKMIDA, European Society for the Study of English ir kitų profesinių organizacijų nariai. Katedra palaiko ryšius su Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų užsienio kalbų katedromis ar centrais bei kitomis institucijomis.

Katedros dėstytojų dalyvavimas Užsienio kalbų instituto vykdytuose projektuose:

 • Socrates / Lingua 1 projektas“OPEN TO EVERY CITIZEN” „KALBA – VISIEMS“
  117083-cp-1-2004-1-LT-LINGUA-L1.Trukmė: 2004-2007
 • Europos tarybos kalbų politikos sektoriaus koordinuojamas projektas "Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra". Trukmė: 2006–2008
 • „Europos Kalbų aplankas“(suaugusiems ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 5–8 klasių mokiniams). Trukmė: 2006–2009
 • Erasmus projektas EMETT – Europos magistro laipsnis – Europos mokytojui.Trukmė: 2007–2009
 • Erasmus intensyvi programa “Modernisation of Europe by Innovating Teacher Training (Practical Approach)” MEITT.Trukmė: 2010 m. liepos 4-17 d.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministerijos finansuoto projekto ”Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo (IDKM) plėtra ugdymo procese” ( „Development of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Education“) veikloje. Trukmė: 2011-2013.

Katedros dėstytojų dalyvavimas kitoje projektinėje veikloje:

Doc. dr. Roma Kriaučiūnienė ir doc. dr. Loreta Chodzkienė dalyvavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) kartu su partneriais iš kitų Europos šalių (Austrijos, Portugalijos, Vokietijos, Olandijos) vykdytame Erasmus daugiašalio projekto ,,Mokymo patyrimo įvairovė aukštajame moksle" (DIV.ED - Diversity in the Learning Experience in Higher Education)veikloje.Trukmė: 2012 -2014.

Doc. dr. L. Chodzkienė dalyvauja Nordplus Horizontal projekte NPHZ-2013/10022 “Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries” (DELA-NOBA), kurį koordinuoja Roskilde Universitetas (Danija). Projekte dalyvauuja 21 partneris iš septynių šalių: (Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, ir Švedijos). Trukmė: 2013-2016.

Lect. L. Zavadskienė Dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Cooperation and Innovation in Teachers' Associations (CITA), 2014-1-ES01-KA200-003382“. 6), kurį koordinuoja APABAL (Associació de Professors d’Anglès de Balears), kiti projekto partneriai: Vengrijos „Tarptautinė anglų kalbos mokytojų asociacija“ IATEFL-HU (International Association of English Teachers-Hungary) ir „Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija“ (LAKMA).Trukmė: 2014 – 2016).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos