Dalykinių kalbų tyrimų katedra

Vilniaus universitetas, Užsienio kalbų institutas Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius

Katedros vedėja:
doc. dr. Aušra Janulienė

Adresas: Saulėtekio 9, LT-01513 Vilnius.
El. paštas: 

Priėmimo valandos ir vieta:

Ketvirtadienis 12.30 - 13.30 val. (Saulėtekio al. 9,  Teisės f. 303 aud.)

Katedros vyresnioji specialistė:

Tatjana Grigonienė

El. paštas: 
Telefonas: (+370) 5 268 72 72

Darbo laikas:

  8:30 – 13:00; 13:30 – 17:00 val.

(Universiteto g. 5, SHM anglų kalbos katedra)

Svarbiausi katedros tikslai – organizuoti, vykdyti  ir koordinuoti anglų kalbos mokymą VU studijų programose numatyta tvarka Ekonomikos, Filosofijos, Komunikacijos, Teisės bei Tarptautinių santykių instituto studentams, rengti bei tobulinti dėstomų dalykų programas, vykdyti mokslo tiriamąjį ir metodinį darbą, skatinti patirties sklaidą ir bendradarbiavimą su šalies bei užsienio aukštųjų mokyklų kalbų pedagogais.

Pedagoginė veikla

  • dėstyti dalykinę anglų kalbą kaip privalomąjį dalyką VU nuolatinių studijų studentams;
  • dėstyti bendrąją arba dalykinę anglų kalbą bei pasiruošimo tarptautiniams anglų kalbos; egzaminams kursus kaip pasirenkamąjį, laisvąjį ar nekreditinių studijų dalyką;
  • vykdyti UKI nuolatinių bakalauro studijų programas, o taip pat dėstyti gretutinių studijų dalykus; kitų VU akademinių padalinių studentams.

Mokslinė ir metodinė veikla

  • germanų ir lietuvių kalbų struktūros (gramatinių, leksinių, semantinių, stilistinių ypatumų) sinchroniniai tyrimai bei jų rezultatų integravimas į mokymo procesą bei leksikografinę praktiką.
  • taikomoji lingvistika ir lingvodidaktika: leksikografinė praktika, anglų kalbos mokymo metodika, standartizuotų testų rengimas, vertimo teorija ir praktika.

Kita veikla

Katedros dėstytojai dalyvauja rengiant bei vykdant kvalifikacijos kėlimo programas kitų specialybių universiteto dėstytojams, rengia ir vykdo įvairius projektus, dirba instituto užsienio kalbų mokykloje, recenzuoja mokymo priemones ir mokslinius straipsnius, ekspertuoja kitų akademinių institucijų mokymo programas, verčia iš anglų kalbos mokslinę ir grožinę literatūrą, organizuoja seminarus Lietuvos anglų kalbos mokytojams bei dėstytojams,dalyvauja mokslo populiarinimo renginiuose visuomenei, nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose bei stažuotėse Lietuvoje bei užsienyje.

Tarptautiniai ryšiai ir projektai

Daugelis katedros dėstytojų yra Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos, LAKMIDA, European Society for the Study of English, The English Speaking Union  ir kitų profesinių organizacijų nariai. Katedra palaiko ryšius su Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų užsienio kalbų katedromis ar centrais bei kitomis institucijomis. Katedros mokslininkai vyksta skaityti paskaitų į kitus Europos universitetus pagal Erazmus dėstytojų mainų programą.

Dalyvavimas projektuose

  • Europos tarybos kalbų politikos sektoriaus koordinuojamas projektas Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra. Trukmė: 2006–2008
  •  Leonardo da Vinci projektas Curriculum innovation:Teaching Legal English under lifelong conditions:  Trukmė: 2004–2006
  • Socrates programos projektas Švietimo įtaka socialinei regeneracijai.  Trukmė: 2007–2009
  • Erasmus projektas EMETT – Europos magistro laipsnis – Europos mokytojui. Trukmė: 2007–2009
  • Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo plėtra ugdymo procese (IDKM)“  projektas (SFMIS numeris)  Nr. VP1-2. 2-ŠMM-05-K-02-011. Trukmė: 2011-2013.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos